OGÓLNIE

Krótki opis szkoły

Szkoła Letnia - Krakow Applied Physics and Computer Science Summer School - odbędzie się w formie ONLINE w dniach 11-29 lipca 2022. Ma na celu uzupełnienie edukacji i jest specjalnie skierowana do studentów fizyki i informatyki stosowanej zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Szkoła może być doskonałą okazją dla studentów myślących o rozpoczęciu badań w dziedzinie fizyki eksperymentalnej i komputerowej. Program Szkoły łączy w sobie uczestnictwo w szeregu wysokiej jakości wykładów i realizację indywidualnych projektów nadzorowanych przez wysoce kwalifikowanych wykładowców, którzy prowadzą badania naukowe we współpracy z renomowanymi zespołami międzynarodowymi.

Wszystkie wykłady będą wygłaszane online w pierwszym tygodniu Szkoły. W tym samym okresie będą zarezrwowane wydzielone przedziały czasowe na dyskusje z wykładowcami. Pozostała część Szkoły będzie poświęcona pracy nad indywidualnymi projektami. Każdy projekt będzie realizowany przez jedną osobę lub zespół składający się z dwóch studentów. Wszystkich studentów zapraszamy do zaprezentowania i omówienia swojej pracy podczas Sesji Seminaryjnych na zakończenie Szkoły.Wszystkie wykłady, dyskusje i prezentacje będą prowadzone w języku polskim.

Fizyka Komputerowa

- charakteryzuje się zastosowaniem szerokiego spektrum metod obliczeniowych i technologii informatycznych w interdyscyplinarnych badaniach.

Informatyka Stosowana

- główne kierunki badań to sztuczna inteligencja, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo, systemy baz danych, wizja i grafika, analiza numeryczna.

Fizyka Układów Złożonych

- obejmuje obszarem zainteresowań układy fizyczne o dużym stopniu złożoności, w których oddziaływania między elementami składowymi prowadzą do powstawania uporządkowanych struktur lub jakościowo nowych zachowań fizycznych.Istotną rolę w badaniu tych układów odgrywają symulacje numeryczne.

Symulacje i modelowanie Monte Carlo

- Monte Carlo to klasa probabilistycznych metod obliczeniowych pozwalających wykonywać bezpośrednie symulacje numeryczne procesów stochastycznych występujących w zagadnieniach transportu masy, ładunku czy energii w mikro- i w makroskali jak również modelować własności układów o dużej liczbie stopni swobody poprzez rozwiązanie zagadnienia optymalizacyjnego.

Fizyka układów nanoskopowych

- jej przedmiotem są układy w skali nano, które opisuje mechanika kwantowa. Symulacje komputerowe nanorządzeń z uwzględnieniem efektów kwantowych są pierwszym krokiem w badaniu elektronicznych urządzeń kwantowych tj. kropki czy druty kwantowe.

Obliczenia kwantowe

- łączą informatykę i mechanikę kwantową, wykorzystując nieintuicyjne własności układów kwantowych takich jak superpozycja i splątanie kwantowe do zakodowania, przetwarzania oraz przesyłania informacji kwantowej.

SZCZEGÓŁY

Dodaktowe informacje

 • Fizyka Komputerowa
 • Informatyka Stosowana
 • Fizyka układów złożonych
 • Symulacje i modelowanie Monte Carlo
 • Fizyka układów nanoskopowych
 • Obliczenia kwantowe
 • Narzędzia programistyczne
 • Analiza danych

 • Tematyka wykładów
 1. Modelowanie sieci złożonych, Zdzisław Burda
 2. Modelowanie epidemii, Zdzisław Burda
 3. Wprowadzenie do symulacji Monte-Carlo, część 1, Tomasz Chwiej
 4. Wprowadzenie do symulacji Monte-Carlo, część 2, Tomasz Chwiej
 5. Interfejs użytkownika, C++/CLI i wykresy część 1, Janusz Malinowski
 6. Interfejs użytkownika, C++/CLI i wykresy część 2, Janusz Malinowski
 7. Modelowanie zjawisk społecznych, Maciej Wołoszyn
 8. Wprowadzenie do impulsowych sieci neuronowych (SNN – Spiking Neural Network) metod ich symulacji i implementacji, część 1, Andrzej Skoczeń
 9. Wprowadzenie do impulsowych sieci neuronowych (SNN – Spiking Neural Network) metod ich symulacji i implementacji, część 2, Andrzej Skoczeń
 10. Nowoczesne sieci neuronowe w przetwarzaniu danych, Piotr Kowalski
 11. Wybrane zastosowania uczenia maszynowego w przetwarzaniu obrazów i języka naturalnego, Szymon Łukasik
 12. Wybrane zastosowania uczenia maszynowego w przetwarzaniu obrazów i języka naturalnego, Szymon Łukasik
 13. Wprowadzenie do teorii transportu elektronowego w układach nanoskopowych, Paweł Wójcik
 14. Symulacje transportu kwantowego w nanourządzeniach w użyciem pakietu KWANT, Paweł Wójcik
 15. Wstęp do obliczeń kwantowych, Paweł Szumniak
 16. Dynamika układów kwantowych i wprowadzenie do pakietu QuTiP (Quantum Toolbox in Python), Paweł Szumniak

 • Tematyka warsztatów
 1. Modelowanie struktury przestrzennej fullerenów metodą Monte Carlo
 2. Wyznaczanie rozkładu przestrzennego wiązki fotonowej w materiale częściowo przeźroczystym metodą Monte Carlo
 3. Symulacje dynamiki opinii społecznej
 4. Równowaga Heidera: analiza relacji w sieciach złożonych
 5. Symulacja biologicznie inspirowanych sieci neuronowych
 6. Projektowanie układów sterowania i akwizycji danych z wykorzystaniem układów FPGA
 7. Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem systemu operacyjnego Linux i układów FPGA
 8. Komputeryzacja pomiarów przy wykorzystaniu bibliotek pyQt, pymeasure i pyvisa
 9. Neural networks with transfer learning procedures for emotion detection
 10. Analiza komentarzy meczów piłkarskich z użyciem metod przetwarzania języka naturalnego
 11. Wielomodalna rekomendacja przedmiotów w handlu elektronicznym
 12. Modelowanie pamięci asocjacyjnej za pomocą sieci Hopfielda
 13. Modelowanie sieci rosnących
 14. Komputerowe modelowanie jednowymiarowego ferromagnetyka
 15. Komputerowe modelowanie dwuwymiarowego ferromagnetyka
 16. Komputerowe modelowanie procesu perkolacji węzłów na sieci kwadratowej
 17. Komputerowe modelowanie procesu rozprzestrzeniania się epidemii
 18. Badanie dynamiki układów kwantowych w środowisku QuTiP w zastosowaniu do obliczeń kwantowych
 19. Symulacje transportu kwantowego układów nanoskopowych z wykorzystaniem pakietu Kwant
 20. Symulacje falowodu elektronowego w grafenie
 21. Symulacje procesów fotoprodukcji dżetów w Electron Ion Collider
 • Wykłady online - MS Teams
 • Materiały pomocniczne - WWW
 • Indywidualne projekty online - MS Teams, SSH/RDP
 • Pamiętaj! Nasza szkoła jest idealnym miejscem, aby dowiedzieć się wszystkiego, co zawsze chciałaś|eś wiedzieć o naukach komputerowych, ale bałaś|eś się zapytać...

Komitet Organizacyjny

alternative
Małgorzata Krawczyk
dr hab. inż., prof. AGH
alternative
Agnieszka Obłąkowska-Mucha
dr hab. inż., prof. AGH
alternative
Zdzisław Burda
prof. dr hab.
alternative
Krzysztof Malarz
dr hab. inż., prof. AGH
alternative
Przemysław Gawroński
dr hab. inż., prof. AGH
alternative
Łukasz Gondek
dr hab., prof. AGH
alternative
Piotr Gronek
dr inż.
O NAS
alternative

Jesteśmy pasjonatami nauki i edukacji

Naszym celem jest dostarczenie głębokiej wiedzy wszystkim zainteresowanym.

 • Staniesz się ważną częścią naszej społeczności
1
pracowników
Wydziału
1
zadowolonych
studentów
1
lat
dóświadczenia
KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Możesz wstąpić do naszego biura lub po prostu skorzystać z kontaktu.